Miljöarbete/CSR Databas

Vi har upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem vilket vi följer. När det sen kommer till våra producerande underleverantörer så har vi som ända svenskt bolag tillgång till en databas genom vårt internationella nätverk WAGE där vi kan söka fabriker utifrån slutkundens krav på CSR, SEDEX-godkännanden etc.