Idé och design

Du kan vara helt lugn. Erfarna projektledare och designers hjälper dig med idéer och förslag på produkter som stärker ditt varumärke. Har ni en färdig varumärkesstrategi ser vi till att produkterna harmoniserar med den. Finns det en designmanual med färgkoder och regler får den ligga som grund för arbetet. Saknas riktlinjer kan våra formgivare ändå ta fram kreativa förslag.